Til

Lolland Håndværker & Industriforening indbyder dig hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Ved den netop afholdte ordinære generalforsamling var antallet af medlemmer ikke stort nok til at ændre vedtægter ( der skal være mindst 50% tilstede ).

Af denne grund er en ekstraordinær generalforsamling nødvendig. Denne afholdes tirsdag den 26. marts kl. 17.00 i Bangs Have Pavillonen.

Klik på nedenstående link for at læse mere om såvel den ekstraordinære generalforsamling som vedtægtsændring.

Tilmelding nødvendig senest den 25. marts kl. 12.00.


Ekstraordinær generalforsamling
Fra generalforsamling 2019

Svar IKKE på denne mail.

Brug i stedet dette Link

Lolland Håndværker & Industriforening - Din forening for fremtiden
.    |    Se online