Ekstraordinær generalforsamling i Lolland Håndværker & Industriforening

den 26. marts 2019.

Generalforsamlingen startede kl. 17.00 hvor formanden, Mogens Nilsson bød velkommen og første punkt var valg af ordstyrer. Bestyrelsen foreslog Lars Stuckert og da der ingen modkandidater var blev dette vedtaget.

Lars Stockert gennemgik årsagen til denne ekstraordinær generalforsamling og kunne konstatere at denne var lovligt varslet.

Lars Stuckert gennemgik herefter foreningens vedtægter paragraf for paragraf og ved hvert punkt blev forsamlingen spurgt om der var bemærkninger. Dette var ikke tilfældet og de ændrede vedtægter kunne derfor besluttes.

Endnu et punkt på dagsordenen var ”Eventuelt” – men der var ingen der ønskede ordet og Lars Stuckert kunne derfor afslutte generalforsamlingen.

Mogens Nilsson orienterede herefter forsamlingen omkring foreningens tilbud om en gratis tur til DM i Skills lørdag den 06. april, en tur hvor tilslutningen var på et absolut minimum. Dette forhold ærgrede formanden, idet han konkluderede at dette viste interessen for vor landsdels interesse for vore unge mennesker og deres fremtid. Lindy Fynholm orienterede herefter om sine oplevelser i forbindelse med ”Skills” og opfordrede forsamlingen til at tage med til Næstved den 06. april.

Maden, stegt flæsk med persillesovs, var bestilt til kl. 18.00 og tiden indtil dette ( aftenens højdepunkt ) blev brugt til information omkring det nye bygningsreglement og ekspeditionstiden på bygningsansøgninger i Lolland Kommune.

Vedtægter som blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling kan ses ved at klikke  her

Åbn indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i pdf – format ved at klikke her

Se referat, fotos m.v. fra den ordinære generalforsamling ved at klikke  her