Hvis du ikke ser information på denne side – tryk da “Control ( Ctrl ) + F5” og din browser vil vise overskrifter fra alle tidligere udsendte nyheder / indlæg.

Arkiv over tidligere udsendte nyhedsbreve ( altså den mail du tidligre har modtaget ) kan ses ved at klikke   her

Nyheder HI Lolland
april 30, 2023Bestyrelsesarbejde“Hva´ i helved går de rundt og gør i banken efter tre” Ja, nogle i den ældre generation kender overskriften. Men nedenstående har intet med Dragør Revyen 1970 at gøre. Det drejer sig derimod om vor lokale forening, Lolland Håndværker & Industriforening. Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde. Det første efter årets generalforsamling. Det kaldes derfor et ”konstituerende møde”. I ”toppen” af bestyrelsen er der ikke ændringer. Det er der derimod i sammensætningen af den øvrige bestyrelse. 3 nye bestyrelsesmedlemmer er det blevet til. Emil Arntkløv ( Svend Sørensens Eftf. ApS i Nakskov ), Bjarne Keis ( KS Værktøj A/S i Maribo ) & Claus Stechnik ( CS Vagt ApS i Maribo ). Disse 3 personer vil hver på sin måde sætte sit præg på arbejdet i Lolland Håndværker & Industriforening. Arbejde, hvoraf resultatet, vil blive synligt efter sommerferien. Synligt i form af virksomhedsbesøg og ”digitale tiltag”. Foruden bestyrelsen har foreningen mange udvalg. Fordelingen af poster til disse udvalg var også et punkt på det netop overståede møde. Som noget nyt vil datoer for bestyrelsesmøder fremgå af hjemmesiden. Denne information vil fremkomme under menupunktet ”Arrangementer”. Har du derfor ros / ris eller forlag til……. Hold dig ikke tilbage for at sende en mail via hjemmesiden forud for disse møder. Med venlig hilsen Jørn Jørgensen Sekretær & webmaster [...]
februar 23, 2023VirksomhedsbesøgFyraftens – arrangement  hos KS Værktøj… … den 28. marts 2023 kl. 16.30 Hvor : Selvfølgelig på A. Steen Nielsens Vej 1 i Maribo. Forventet afslutning kl. 19.30. Er det på tide at få opgraderet arbejdsgarderoben og dit sikkerhedsudstyr ? Lolland Håndværker og Industriforening inviterer til fyraftensarrangement i samarbejde med uvex, KS-Værktøj og Blåkläder Workwear. Der vil være fokus på PPE / Sikkerhedsudstyr og arbejdsbeklædning. Der bliver sørget for lidt vådt og godt til ganen. …og ikke mindst vil der være fordelagtige priser Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Lolland Håndværker & Industriforening og KS Værktøj A/S Tilmelding sker ved at udfylde nedenstående formular : OBS – Kun én deltager kan tilmeldes pr. indtastning. Hvis I er 2 fra samme firma skal hver enkelt udfylde formularen og sende den.   [...]
januar 24, 2023InformationsmøderDialogmøde med Business Lolland – Falster… Den 06. februar 2023 var der arrangeret et dialogmøde med Business lolland Falster som blev afviklet hos 2010 Vin & Velsmag. ( foto fra mødet kan ses længere nede på denne side ) Vagn Petersen bød velkommen og kort gennemgik han aftenens program. Herefter gav han ordet til Mikkel Wesselholt. Mikkel præsenterede sig herefter som direktør for Business LF. Mikkel har haft denne stilling siden 2014. I 2011 besluttede de 2 Lolland Falsterske borgmestre, Stig Vestergaard og John Brædder, at samle kræfterne i én organisation, Business Lolland Falster. Visit Lolland Falster er et datterselskab af BLF. Visit Lolland Falster varetager turismeudviklingen på Lolland Falster. MW gennemgik herefter organisationen for Business Lolland Falster der bla. bygger på en fond. De 2 hovedformål er at sikre et godt lokalt erhvervsliv, og samtidig tiltrække nye virksomheder, og dermed investeringer til vort område. Ét af BLF’s arbejdsområder er at skaffe penge fra Staten’s erhvervs-fremme-midler. Staten bruger hvert år kr. 3 mia. til erhvervsfremme. BLF’s opgave er at sikre så meget af denne pulje til LF. BLF er samtidig et erhvervsnetværk med ca. 450 medlemmer. BLF laver årligt ca. 70 arrangementer. Kommunerne yder et tilskud på samlet kr. 16 mio. pr. år. For dette beløb er der oprettet 1.127 arbejdspladser her i området. Samlet giver disse arbejdspladser en samlet skattebetaling på ca. kr. 112 mio.. Lolland Kommunes helhedsplan for ”Sydkysten” blev også vist. Det drejer sig om det areal som Lolland ”vokser” med i forbindelse med opgravningen til Femern–forbindelsen. MW fortalte om projektet ”Afkørsel 48” hvor BLF har været samarbejdspartner for mange af de virksomheder som er etableret i dette område incl. området ved Rødbyvej hvor Mertz er etableret. Projekter på det øvrige Lolland Falster blev gennemgået. Lolland Falster : Det er ikke her Danmark ender. Det er her væksten begynder. Rådgivning fra Business LF er gratis, også for ikke medlemmer. Et medlemskab af Business LF giver adgang til de ca. 70. arrangementer som årligt udbydes af organisationen. Siden der blev anvendt til indkaldelse havde denne information : Dialogmøde med Business Lolland – Falster… … den 06. februar klokken 17.00 Hvor  ? Hos “2010 Vin & Velsmag” i Maribo ( C. E. Christiansens Vej 1 ). Direktør Mikkel Wesselhoff vil informere os om nedenstående spændende emner. Spændende for vor landsdel. Spændende for dig. Med massive investeringer i grøn energi og udvidelse af havneområder. Nye boligområder, vækst i turisme, en Femern Bælt forbindelse og store byfornyelsesprogrammer. Lolland overfor de største udviklingsmuligheder i 50 år. Direktør i Business Lolland-Falster vil give et indblik i de mange projekter. Hvor langt de er, og hvad det betyder for lokalområdet på kort og lang sigt. Hør blandt andet om udviklingen af afkørsel 48. Danmarks måske hurtigst voksende erhvervsområde.  Hvad er strategien og de kommende års perspektiver ? Du vil få indsigt i perspektiverne omkring gasledningen. Ikke mindst høre om den store konflikt frem til etableringen. Du kan også høre om Femern Bælt forbindelsen. Hvad betyder den for lokalområdet ? Hvordan der arbejdes på permanentliggørelse af tunnel -elementfabrikken. Denne vil betyde mange tusinde permanente arbejdspladser. Du vil også få indsigt i helhedsplanen for Sydkysten og de store turismepotentialer. Ikke mindst vil du få indsigt i de mange tilbud organisationen har til det lokale erhvervsliv. Det er samtidigt din mulighed for at præge de kommende års indsatser. Kom og giv dit besyv med. Business Lolland-Falster er vært ved aftensmad. Tilmelding senest den 02. februar kl. 11.57. Tilmelding til ovennævnte arrangement sker ved indtastning af “data” i formularen nedenfor. BEMÆRK – Kun 1 deltager pr. indtastning. Deltager i 2 fra samme firma ( pr. medlemskab ) er det derfor nødvendigt at indtaste “data” i formularen 2 gange.   [...]
december 19, 2022Bestyrelsesarbejde / InformationsmøderLolland Håndværker & Industriforening – og den nærmeste fremtid. Som medlem af Lolland håndværker & Industriforening tænker du sikkert en gang imellem : ”Hvad sker der i foreningen ?”. Jeg har ikke hørt eller set noget information i længere tid. Det har vi forståelse for. Tirsdag den 15. november blev der afholdt bestyrelsesmøde i vor forening. Hvordan medlemsaktiviteterne fremadrettet skal foregå, havde en stor plads på mødet. En gæst fra vor medlemskreds var til stede for at komme med forslag til hvordan vi i foreningen fremadrettet kan bruge såvel foreningen som hinanden ( altså os medlemmer ). Kort sagt : Udvide vort lokale netværk til fælles bedste. Kontakt til Lolland Kommune er også blandt bestyrelsens fokuspunkter. Har du også forslag ( ønsker ) ? Send det / dem til os. Vi holder bestyrelsesmøde igen den 10. januar 2023. Primo 2023 er det vor plan at afholde et informationsmøde, hvor den nye bogføringslov bliver behandlet i teori og praksis. Aktiviteter som på nuværende tidspunkt er fastlagt, er vor generalforsamling som afholdes den 14. marts. Årets studietur ”kører fra Lolland” 13. maj. Skriv derfor disse 2 datoer i din kalender. Sker der ændringer i ”dine data” som mail- adresse og / eller telefonnumre – lad os det vide. Med venlig hilsen Lolland Håndværker & Industriforening. [...]
september 19, 2022VirksomhedsbesøgVirksomhedsbesøg hos CS Vagt tirsdag den 01. november kl. 18.00 Læs ovenstående og tag en hurtig beslutning for tilmelding. Her er tale om en lokal person med rødder i vor landsdel, der ved flid har forstået at skabe noget der giver merværdi. Ikke alene til sig selv. Men merværdi til kunder såvel her i vor “bette landsdel”, som til kunder i “tilstødende områder”. Det er vigtigt du bakker op om de tiltag vor forening gør og viser interesse for hvad der sker / udvikler sig her på Lolland. Du har også “risikoen” for at få gode idéer til drift af din egen virksomhed. Får du blot én idé / god oplysning i løbet af aftenen, har det på ingen måde været spildt. Tilmelding sker ved at anvende formularen herunder. BEMÆRK : Der er begrænset deltagerantal. OBS – Deltager I 2 personer fra samme virksomhed / på samme medlemsnummer er I nødt til at indtaste formularen 2 gange. Ses vi hos CS Vagt på Rødbyvej 2A den 01. november kl. 18.00 ? – ja, selvfølgelig. Siden i .pdf – format kan åbnes ved at klikke på denne tekst.   [...]
januar 18, 2022VirksomhedsbesøgVirksomhedsbesøg hos Bredgaard Boats   ..tirsdag den 22. februar kl. 17.30 Vi har fået muligheden for at besøge virksomheden “Bredgaard Boats”, som har en længere historie med bygning af specialbåde / specialskibe. Benyt dig af chancen og tilmeld dig straks til dette spændende besøg ved at benytte nedenstående formular. Der er begrænsning på antallet af deltagere. Tag derfor beslutningen allerede nu. Informationen og rundvisning på værftet vil tage  ca. 1,5 time. Herefter byder Lolland Håndværker & Industriforening på en sandwich og drikkevarer. VIGTIGT : Kun 1 person kan tilmeldes pr. indtastning. Det er derfor nødvendigt med 2 indtastninger, såfremt I ønsker max. deltagerantal fra jeres medlemskab.   —->   Tilmelding senest fredag den 11. februar. Foto og beskrivelse af virksomhedsbesøget hos Bredgaard Boats kan ses ved at klikke her. [...]
januar 6, 2022BestyrelsesarbejdeLolland Håndværker & Industriforening ønsker godt nytår “Nytårs – budskabet” ligger i video’en nedenfor. Teksten fra video’en ( næsten ordret ) kan læses nedenfor : Dav – Jeg hedder Jørn Jørgensen og repræsenterer i denne forbindelse Lolland Håndværker & Industriforening hvor jeg er sekretær og webmoster. Jeg vil starte med at ønske såvel vore medlemmer som hele landsdelens indbyggere et godt nytår. Et godt nytår med ønsket om en lys fremtid for Lolland. HUSK : Lolland Håndværker og Industriforening er en forening for erhverv på HELE Lolland og i parentes : ( og tilstødende øer ). Tilbage til vore medlemmer : TAK for opbakning i form af medlemskab og deraf efterfølgende kontingent inbetaling. TAK for opbakningen på trods, af den manglende aktivitet. Manglende aktivitet på grund af det spøgelse vi alle kæmper med eller imod – Corona virus og Covid 19. Hvem er ikke ramt af dette gys ? Generalforsamling 2022 har vi flyttet fra 08. marts til den 05. april. Vi satser på det er muligt af afholde årets store begivenhed på dette tidspunkt. Uden alt for store restriktioner. Ultimo januar udsender vi opkrævning for kontingent 2022. Vi håber og tror på samme store opbakning som tidligere år. I den forbindelse vil jeg bede dig kontrollere din virksomheds eller din persons oplysninger på vor hjemmeside. Er disse ikke korrekte : Benyt venligst kontakt formularen samme sted. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til mig, hvis der opstår problemer. Jeg kan kontaktes på nummer 55 55 34 36 ( nummeret bliver stående når denne video er slut ). Er der tale om skriftlige rettelser, anbefaler jeg at benytte formularen for at undgå misforståelser. Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde blandt andet for at sætte oplevelser gennem Lolland Håndværker & Industriforening ”op i gear”. Beklageligvis blev et par arrangementer i 2021 aflyst. Vi ses til årets generalforsamling i Bangs Have Pavillonen tirsdag den 05. april kl. 17.45. Godt nytår fra bestyrelsen i Lolland Håndværker & Industriforening [...]
juli 28, 2021VirksomhedsbesøgBesøg Dodekalitten med H & I Lolland Det sker torsdag den 12. august kl. 17.00. Lolland Håndværker Og Industriforening har doneret kr. 25.000 til kunstværket Dodekalitten. Midlerne kommer fra salg af lodder til Varelotteriet her i vort område. Vi vil sikre at du som medlem har indsigt i hvordan foreningens midler anvendes. Du inviteres derfor til et “madkurv-arrangement” på / ved Dodekalitten på ovennævnte tidspunkt. Du tilmelder dig ved at udfylde formularen nederst på denne side. OBS – Kun 1 person pr. indtastning. Ønskes 2 deltagere på samme medlemskab, taster du en ny formular. TAK for forståelsen. Formanden for fonden Dodekalitten, Michael Schelde, byder velkommen kl. 17.00. MS vil fortælle om historien bag kunstværket, finansieringen af og hvad der fremadrettet skal ske med såvel skulpturer som området ved samme. Foreningen er vært “en tår til tørsten. Vi ses på “Glentehøj” ( stedet hvor Dodekalitten er placeret ) torsdag den 12. august til en hyggelig aften i selskab med kolleger. Du kan læse mere om Dodekalitten ved at klikke på denne tekst. Tilmelding er nødvendig. Arrangementet er betinget af “rimelig tilslutning”. Sidste mulighed for tilmelding er mandag den 09. august. Tilmeld dig til besøget på Dodekalitten ved at udfylde formularen herunder. [...]
juli 27, 2021InformationsmøderNyt fra Lolland Håndværker Og Industriforening Kære medlemmer. Sommerferien er for de flestes vedkommende godt i gang. Coronaen spøger stadig i kulissen, dog ser det dog ud til at vi foreløbigt i Danmark ser ud til at komme igennem det på fornuftig vis. De fleste restriktioner er ophævet, og de sidste håber / forventer vi ophæves 1. august og 1. september. Som omtalt i tidligere udsendt medlemsinformation har det begrænset vores forening i afholdelse af forskellige arrangementer. Det lysner nu forude, og vi ser frem til atter at kunne tilbyde vores medlemmer valuta for kontingentet. Vi havde planlagt besøg på det arbejdende værksted i Holeby, som vi dog måtte aflyse pga. for få tilmeldinger. Arrangementet forventes gennemført senere på året. Endvidere har vi planlagt en tur til Dodekalitten, som er programsat til den 12. august 2021 kl. 17.00. Nærmere information følger. Vores generalforsamling har vi planlagt til tirsdag den 7. september i Bangs Have Pavillonen. Indkaldelsen forventes udsendt først i august, så hold øje med din indbakke. Vores årlige studietur som normalt afholdes i maj, har vi planlagt til lørdag den 4. september, hvor vi i samarbejde med De Grønne Busser har lavet et arrangement til Hamburg, hvor bl.a. skal sejle en tur rundt og se den nye bydel Hafen City. Vi var der sidst i 2014, hvor vi så det fra landsiden. Denne gang skal vi se det fra vandsiden i vores egen båd med guide. Herefter frokost ved Landungsbrucken. Derefter går turen til Elbtunnellen og går igennem og så retur til Danmark igen. Vi glæder os til at få afviklet disse arrangementer, ligesom vi ser frem til at få gennemført de virksomhedsbesøg som vi har haft planlagt, men ikke har kunnet udføre pga. restriktionerne. Set ud med foreningens øjne, ser det ud til at størstedelen af vores medlemmer er kommet godt igennem pandemien, og at der er godt gang i hjulene i ikke mindst byggebranchen. Femern-forbindelsen ser også ud til nu for alvor at komme i gang, hvilket også giver gang i servicebranchen og hoteller og restauranter. Boligmarkedet er også gået ”amok”, hvilket også er sket på Lolland hvor der har været en meget stor efterspørgsel på ejendomme, og at der nu nærmest meldes om mangel på boliger. Med dette skriv vil vi ønske vore medlemmer god sommer og håber vi ses til foreningens arrangementer i sommeren/efteråret. På bestyrelsens vegne : Flemming Petersen Formand       [...]
juni 24, 2021VirksomhedsbesøgHistorisk Arbejdende Værksted i Holeby … —> Besøget er aflyst på grund af manglende tilslutning. … besøg på torsdag den 01. juli 2021 kl. 17.00 Lolland Håndværker & Industriforening har givet en donation på kr. 20.000 til Historisk Arbejdende Værksted i Holeby. Beløbet kommer fra foreningens konto for “Varelotterimidler”. Det vil sige at Lolland Håndværker & Industriforening  årligt får et udbytte fra lodder til Varelotteriet solgt i vort område. Du har som medlem muligheden for at deltage i den officielle overrækkelse af denne. Ledelsen for Historisk Arbejdende Værksted præsenterer foreningen og giver “en smagsprøve” på maskinernes formåen denne aften. Det sker, som ovenfor anført, torsdag den 01. juli kl. 17.00 på adressen Magasinvej 1 i Holeby. Foreningen vil være vært ved “et par halve med det hele” samt “efterskyl”. Du kan læse mere om Historisk Arbejdende Værksted ved at klikke på denne tekst. Tilmelding til denne aften sker alene ved indtastning af deltagernavn i formularen herunder. Tag en rask beslutning om du vil deltage. Den 01. juli er jo “lige om lidt”. BEMÆRK : Der kan kun indtastes 1 person pr. indtastning. Ønsker I at 2 personer fra 1 medlemskab deltager, er det derfor nødvendigt at indtaste 2 gange. TAK for hjælpen. Det maksimale deltagerantal er 25. Når dette antal er nået er indtastning ikke længere mulig.   [...]
april 14, 2021BestyrelsesarbejdeNyt fra bestyrelsen og formanden i Lolland Håndværker & Industriforening Kære medlemmer Først og fremmest skal lyde et tak for den store opbakning. Det er dejligt at se, at vi trods krisen, kan bibeholde vores medlemsskare. De fleste medlemmer har taget godt imod vores nye måde at opkræve kontingent på. Alt nyt kræver jo lige lidt tilvænning. Vi mangler stadig enkelte indbetalinger. Vi forventer det falder på plads. Det ikke er udtryk for man ikke vil være medlem. Forening og coronasituationen Vi er som forening stadig ramt at restriktionerne omkring corona. Medlemsarrangementer er det ikke blevet til i det omfang vi ønsker. Det er dog stadig vores opfattelse at det giver værdi at være med i vores forening. Vi har løbende glæde af den information vi via vores medlemskab får gennem SMV Danmark. SMV Danmark er med til at varetage vores interesser i forhold til samfundet og vore politikere. Hvad med årets generalforsamling og studietur ? De nævnte restriktioner betyder desværre at vi ser os nødsaget til at udskyde generalforsamlingen. Vores studietur i maj måned er også udskudt. Disse forhold er vi som bestyrelse enormt kede af det. Vi må agere i den verden vi lever i, og indrette os derefter. Bestyrelsesmøder ? Vi har ej heller været i stand til at afholde planlagte bestyrelsesmøder, men vi forventer at afholde et i meget nær fremtid, hvor dato for generalforsamling, studietur og øvrige aktiviteter kan planlægges. Umiddelbart bliver det formentlig rykket til september måned. Det vil blive meldt ud, så snart bestyrelsen har afholdt møde. Med dette skriv vil vi ønske vore medlemmer et godt forår og god sommer. Det er vort håb at vi alle kommer styrket ud på den ”anden side”. På bestyrelsens vegne: Flemming Petersen Formand   [...]
januar 13, 2021BestyrelsesarbejdeNedenstående tekst er udsendt pr. mail i fuld længe til foreningens medlemmer den 13. januar 2021 : Nyt fra bestyrelsen og formanden i Lolland industri- og håndværkerforening Kære medlemmer Først og fremmest skal lyde et godt nytår fra foreningen. Året, der er gået, har i den grad været et år som vi husker – præget af corona. Dette har gjort, at vi ikke har kunnet gennemføre de aktiviteter som vi havde planlagt i foreningsregi. Årets studietur i maj måned blev aflyst, men blev dog gennemført i september måned – dog alene med deltagelse af 36 medlemmer. Turen blev gennemført i respekt for de udstrukne coronaregler og forløb planmæssigt. Alt i alt en god tur. Du kan se “stemningsbilleder” fra turen ved at klikke her her Alle øvrige medlemsarrangementer har vi måttet aflyse, herunder planlagte virksomhedsbesøg m.v. De nu vedtagne regler med forsamlingsforbud på 5 personer har gjort, at vi tillige må aflyse de kommende planlagte bestyrelsesmøder og derfor handlingsmæssigt er sat lidt ud af kraft. Generalforsamling 2021, hvornår og hvordan ? Årets generalforsamling som var planlagt til 3. marts har vi valgt at udskyde på ubestemt tid på grund af usikkerheden om, hvad vi må og ikke må. Det er dog vores plan at afholde generalforsamlingen i henhold til reglerne i vedtægterne, som siger at den skal være afholdt inden udgangen af april. Vi håber derfor at det vil være muligt at gennemføre den i løbet af april, i håbet om at der igen vil blive åbnet op for større forsamlinger. Lolland Håndværker & Industriforening er stadig aktiv. Alt ovenstående betyder dog ikke at vores forening ikke er aktiv. Bestyrelsen har hele tiden arbejdet i medlemmernes interesse, og qua vores medlemskab af SMV Danmark har både vi og vores medlemmer haft glæde af, at SMV Danmark har gjort en stor indsat under coronaen for alle vore små og mellemstore medlemsvirksomheder. Bak op om den lokale Håndværker & Industriforening. Det er derfor vigtigt, at vore medlemmer – på trods af det manglende aktivitetsniveau lokalt i vores forening – stadig bakker op om foreningen, som medlem. Det er vigtig at vi står sammen i denne situation, så vi har mulighed for at påvirke den politik der bliver ført via, vores medlemskab af SMV Danmark. Lokalt holder vi i bestyrelsen stadig skarpt øje med de arbejdsopgaver som bliver udbudt af Lolland Kommune, og prøver at følge op på at de bliver udført af lokale håndværkere. Vi står også stadig til rådighed for vore medlemmer, som er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er ting de ønsker undersøgt eller behandlet. Sammen med Varelotteriet støtter Lolland Håndværker & Industriforening lokale initiativer. Bestyrelsen har også i den forgangne periode vedtaget – via varelotterimidlerne – at støtte 2 lokale projekter i området. Det arbejdende værksted i Holeby er således tilgodeset med 20.000 kr. og Dodokalitten med 25.000 kr. Kontingent for 2021 – ny opkrævningsform. I foreningen er vi ved at bevæge os over i den digitale tidsalder, og vil derfor i år opkræve kontingentet digitalt. Der vil blive fremsendt en mail, hvori du skal skrive firmanavn m.v. og sende, hvorefter der dannes en faktura som sendes på mail. Vi håber I vil tage godt imod det nye opkrævningssystem, men rolig – der vil være hjælp såvel telefonisk som online. I håbet om, at alle vore medlemmer er kommet helskindet igennem krisen og er sunde og raske, sender vi fra bestyrelsen de bedste ønsker om et godt nytår, og håber at I også i 2021 vil være medlem og støtte op om vores forening. Vi imødeser derfor indbetalingen af kontingentet for 2021 som er uændret 800 kr./virksomhed. For personlige medlemskaber er der sket en mindre stigning til 300 kr./år. Dette nyhedsbrev kan også se på vores hjemmeside ved at benytte nedenstående “knap”. På bestyrelsens vegne: Flemming Petersen Formand [...]
marts 21, 2020BestyrelsesarbejdeEfter generalforsamlingen 2020 Kære alle medlemmer af Lolland Håndværker & Industriforening. Ved den netop afholdte generalforsamling i Lolland Håndværker & Industriforening blev der fra salen stillet spørgsmålet : ”Hvad er HIF-udvalget, og hvad laves der i dette udvalg ?”. Grundet den nærmest ”euforiske stemning” med god mad, information fra Region Sjælland og ikke mindst formandsskiftet, opfattede jeg spørgsmålet fra generalforsamlingen forkert, og troede der blev spurgt om hvad SMVdanmark betyder. Det beklager jeg naturligvis, og i denne skrivelse vil jeg derfor udstyre spørgsmålet fra generalforsamlingen med et svar, og fortælle om HIFdanmark udvalget, som jeg selv er en del af. HIFdnmark er et udvalg under SMVdanmark, som de faciliterer. Udvalget er for alle Håndværker og Industriforeninger (HIF) som er medlem af SMVdanmark, hvor udvalgets sammensætning afgøres på regionsbasis. Antallet af HIFdanmark medlemmer afgøres af det antal medlemmer den respektive region har, og jeg er valgt som formand for Region Sjælland. HIFdanmark udvalget består samlet set af 18 personer fra hele landet. HIFdanmark arbejder primært med at undersøge, hvordan HIFérne kan få mere samarbejde og udveksle erfaringer om alt fra kommunalt samarbejde til medlemsrekruttering. Udvalget arbejder i øjeblikket på at optimere det interne samarbejde, da mange HIFér på landsplan står overfor samme udfordringer som f.eks.  medlemsrekruttering. Vores politiske fokus i HIFdanmark udvalget og de emner vi har drøftet er bl.a.: – SMVdanmarks svar på fair udbudskonkurrence – ”De syv bud” – Adgang til kvalificeret arbejdskraft. – Stop offentligt opgavetyveri. – Hæv grænsen for garantistillelser til min. en mio. kr.. – Byggesagsbehandling skal være billig og hurtig via servicemål. – Én indgang og én kontaktperson til kommunens erhvervsservice uanset branche. – Dækningsafgiften afskaffes. – Kommunale reklameafgifter afskaffes. – Den kommunale reklameafgift er til stor gene for virksomheder. – Affaldsgebyrer – og regler på affaldsområdet. I Lolland Håndværker & Industriforening har vi netop  holdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor jeg er blevet valgt til formand, ligesom der blev sat navne på mellemmerne af de øvrige udvalg ”under” Lolland Håndværker & Industriforening. Disse navne kan ses på foreningens hjemmeside hi-lolland.dk via menupunktet   “Om” ( link ). Det er samtidig besluttet at du som medlem bliver løbende orienteret via mails om vort arbejde i bestyrelsen, så du ved hvilke områder vi ”tager os af”, og har mulighed for at komme med input dertil. Du vil ligeledes blive informeret om donationer fra Varelotteriets midler til foreninger m.v. her i området, så du ved hvilken betydning dit medlemskab af Lolland Håndværker & Industriforening har for vort område. Med venlig hilsen Regions formand, medlem af HIFdanmark udvalget og nu også formand for H & I Lolland Flemming Petersen Du kan se den komplette sammensætning af HIFdanmark udvalget ved at klikke   her. [...]
januar 21, 2020InformationsmøderMangler du arbejdskraft ? Tag med til gå-hjem-møde og hør advokaten, fagforeningen og revisoren fortælle om udenlandsk arbejdskraft: Torsdag den 30. januar klokken 16-18 i Restaurant Bangs Have i Maribo. Mange virksomheder mangler arbejdskraft, og dér kan rekruttering af udenlandsk arbejdskraft være løsningen. Men der er mange faldgruber. I samarbejde mellem Advodan, 3F og revisionsfirrmaet Aage Maagensen holder vi gå-hjem-møde. Udover de tre vil der også være indlæg fra en virksomhed, som har erfaringer med udenlandsk arbejdskraft og udfordringerne hermed. Tilmelding til mødet skal ske til lp@aa-m.dk eller telefon 54 78 16 88 senest mandag den 27/1-2020. Læs informationen i pdf-format ved at klikke  her [...]
november 17, 2019InformationsmøderHvem skal overtage din virksomhed Lolland Håndværker- og Industriforening vil sammen med SMVdanmark gerne motivere unge faglærte til at blive selvstændige via køb af en eksisterende virksomhed – ejerskifte. Det sætter vi fokus på den 29. november på CELF i Nykøbing F. Tid og sted: 29. november 2019 kl. 9.00 – 11.30. CELF – i kantinen. Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. Dagen er planlagt som et fælles event med erhvervsskolen CELF, der samtidig afvikler finalen i efterårets konkurrence i innovation og iværksætteri. Det fælles tema giver eleverne mulighed for at fokusere på ejerskifte og iværksætteri ved at se og tale med finaledeltagerne, men også møde lokale virksomheder, rådgivere og SMVdanmark i et fælles forum. SMVdanmark har sammen med Håndværker- og Industriforeningen inviteret eksperter, der har fingeren på pulsen omkring ejerskifte af virksomheder, og du får mulighed for at møde den måske kommende køber af din virksomhed. Forfriskninger serveres undervejs. Du møder blandt andre disse specialister og oplægsholdere : Jannik Augsburg, medforfatter på SMVdan- marks publikation til potentielle købere af virksomheder. Partner Jan Adler Hansen, M&A Frontline, rådgivere i forhold til køb og salg af virksomhed. Statsautoriseret revisor Thomas Henckel , Aage Maagensen, Maribo. Forretningsudvikler Claus Madelung, Business Lolland Falster. Erhvervshus Sjælland. Chefkonsulent Jesper Levy, SMVdanmark. Tilmelding : Det er gratis at deltage – du tilmelder dig ved at sende en mail til Lotte Dehli på dehli@smvdanmark.dk Spørgsmål ?   Kontakt Chefkonsulent, Heike Hoffmann hoffmann@SMVdanmark.dk   tlf. 25 39 03 19 Åbn indbydelsen / beskrivelsen i pdf – format [...]
oktober 14, 2019UncategorizedLolland Håndværker & Industriforening har i samarbejde med Lolland Kommune arrangeret et åbent møde angående det nye bygningsreglement onsdag den 30. oktober 2019 kl. 15.00 i Restaurant Bangs Have Dagsorden: Kl. 15.00 Ankomst – der serveres kaffe og franskbrød. Kl. 15.15 Velkomst ved Formand for Lolland Håndværker & Industriforening Mogens Nilsson og Formand for Teknisk Udvalg Gert Mortensen. Kl. 15.30 Diverse oplæg ved Teknik og Miljø: 1. Generel orientering omkring byggesagsbehandling v/ teamleder Rie Christiansen. 2. Hjemmeside præsentation v/Rie Christiansen. 3. Hovedpunkter i BR18 v/byggesagsbehandler Christian Falgren. 4. Ansøgningsportal Byg og Miljø v/Christian Falgren. 5. BBR v/Rie Christiansen. 6. Gennemgang af en fiktiv sag fra start til slut, hvordan myndighedsbehandler vi v/Christian Falgren. Kl. 17.30 Mulighed for spørgsmål af generel karakter. Kl. 17.45 Tak for i dag. Medlemmer for Lolland Håndværker & Industriforening deltager gratis – for alle andre koster det kr. 100,- pr. person, hvor der indgår kaffe, franskbrød og 1 øl eller 1 vand. Betalingen skal ske til Lollands Bank reg.nr. 6520 kontonr. 2690593 – Husk at tilføje navn. Tilmelding skal ske pr. mail til info@maribohuset.dk senest mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.00 – tilmeldingen er bindende. Læs indbydelsen i pdf – format ved at klikke på denne tekst [...]
juni 18, 2019VirksomhedsbesøgInvitation til guidet rundvisning på Frederiksdal Kirsebærvin… …onsdag den 3. juli 2019 kl. 17.00 Lolland Håndværker & Industriforening inviterer hermed til en guidet rundvisning på Frederiksdal Kirsebærvin på adressen Frederiksdalsvej 30, 4912 Harpelunde. Vi starter kl. 17.00 med rundvisning i vineriet med historiefortælling omkring virksomheden, dyrkningen af råvarerne til vinden, vinfremstilling processerne m.v.. Rundvisningen tager ca. 1,5-2 timer. Herefter vil foreningen være vært med lidt lækkert smørrebrød med øl og vand. Afslutning ca. kl. 20.00. Vi ser frem til en spændende og hyggelig aften – der er kun plads til 40 deltagere, så det er efter “først til mølle”. P.S. kun 2 tilmeldinger pr. medlemskab. Tilmeldingen skal foregå til   info@maribohuset.dk   senest fredag den 28. juni 2019. På bestyrelsens vegne Henrik Vang-Olsen & Mogens Nilsson Læs indbydelsen i pdf – format ved at klikke her [...]
juni 1, 2019BestyrelsesarbejdeHvad laver “de” i Lolland Håndværker & Industriforening ? For et “almindeligt” medlem af Lolland Håndværker & Industriforening kan dette spørgsmål være naturligt at stille, og i det nedenstående vil der komme svar på hvad der er sket på det seneste bestyrelsesmøde der fandt sted tirsdag den 28. maj. Af specifikke beslutninger kan det nævnes at der blev givet tilsagn om støtte til Museum Lolland Falster til brug på en pontonbro i Maribo Sø, og ligeledes støtte til Badeanstalten i Bandholm – ligeledes til en bro. Støtten på kr. 10.000,- til hver af disse projekter kommer fra midler fra Varelotteriet ( men administreres lokalt af Lolland Håndværker & Industriforening ) – endnu en god grund til at spille i dette lotteri – penge “kommer tilbage” til vort område. På bestyrelsesmødet blev også nogle virksomhedsbesøg planlagt, men datoer og sted vil først blive “frigivet” senere på denne side, idet der først skal laves bindende aftaler med de planlagte virksomheder. Den netop afsluttede studietur, der “løb af stablen” i lørdags den 25. maj ( og som du kan læse mere om ved at klikke her ) blev også gennemgået mht. til såvel økonomi som tilfredsheden hos de deltagende og konklusionen var klar : Det var en god tur. For de medlemmer der “opererer” i byggebranchen kan det nævnes at der arbejdes på et møde mellem byggeriets parter og Lolland Kommune for på denne måde at højne forståelsen for arbejdet på “begge sider af bordet”, ligesom den forholdsvis lange sagsbehandling af byggeansøgninger sandsynligvis vil blive diskuteret. Der arbejdes også på et møde med TRYG Forsikring, hvor entrepriseforsikring og de faldgruber der er forbundet med AB18 vil være i højsædet. Hvem kan være medlem af Lolland Håndværker & Industriforening ? På bestyrelsesmødet blev det slået fast at firmaer der er registreret i CVR registeret, og som driver virksomhed indenfor de brancher hvor der allerede er medlemmer i foreningen, er velkomne som medlemmer. En orientering fra de enkelte medlemmer, der hver især arbejder i forskellige udvalg tilflød de andre bestyrelsesmedlemmer, og vor forenings næstformand, Flemming Petersen, er nu valgt til formand for HIF Danmark, Region Sjælland. Mogens Nilsson er, foruden at være formand for Lolland Håndværker & Industriforening, også udvalgsmedlem i Maribo Byforum, hvorfor der blev orienteret omkring dette arbejde. Jo, der sker noget i Lolland Håndværker & Industriforening. [...]