Bestyrelsesarbejde

“Hva´ i helved går de rundt og gør i banken efter tre”

Banken efter tre

Ja, nogle i den ældre generation kender overskriften. Men nedenstående har intet med Dragør Revyen 1970 at gøre. Det drejer sig derimod om vor lokale forening, Lolland Håndværker & Industriforening.

Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde. Det første efter årets generalforsamling. Det kaldes derfor et ”konstituerende møde”.

I ”toppen” af bestyrelsen er der ikke ændringer. Det er der derimod i sammensætningen af den øvrige bestyrelse. 3 nye bestyrelsesmedlemmer er det blevet til. Emil Arntkløv ( Svend Sørensens Eftf. ApS i Nakskov ), Bjarne Keis ( KS Værktøj A/S i Maribo ) & Claus Stechnik ( CS Vagt ApS i Maribo ).

Disse 3 personer vil hver på sin måde sætte sit præg på arbejdet i Lolland Håndværker & Industriforening. Arbejde, hvoraf resultatet, vil blive synligt efter sommerferien. Synligt i form af virksomhedsbesøg og ”digitale tiltag”.

Foruden bestyrelsen har foreningen mange udvalg. Fordelingen af poster til disse udvalg var også et punkt på det netop overståede møde.

Som noget nyt vil datoer for bestyrelsesmøder fremgå af hjemmesiden. Denne information vil fremkomme under menupunktet ”Arrangementer”.

Har du derfor ros / ris eller forlag til……. Hold dig ikke tilbage for at sende en mail via hjemmesiden forud for disse møder.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen
Sekretær & webmaster