Bestyrelsesarbejde

Nyt fra bestyrelsen og formanden i Lolland Håndværker & Industriforening

Kære medlemmer

Først og fremmest skal lyde et tak for den store opbakning. Det er dejligt at se, at vi trods krisen, kan bibeholde vores medlemsskare. De fleste medlemmer har taget godt imod vores nye måde at opkræve kontingent på. Alt nyt kræver jo lige lidt tilvænning. Vi mangler stadig enkelte indbetalinger. Vi forventer det falder på plads. Det ikke er udtryk for man ikke vil være medlem.

Forening og coronasituationen

Vi er som forening stadig ramt at restriktionerne omkring corona. Medlemsarrangementer er det ikke blevet til i det omfang vi ønsker.

Det er dog stadig vores opfattelse at det giver værdi at være med i vores forening. Vi har løbende glæde af den information vi via vores medlemskab får gennem SMV Danmark. SMV Danmark er med til at varetage vores interesser i forhold til samfundet og vore politikere.

Hvad med årets generalforsamling og studietur ?

De nævnte restriktioner betyder desværre at vi ser os nødsaget til at udskyde generalforsamlingen.

Vores studietur i maj måned er også udskudt.

Disse forhold er vi som bestyrelse enormt kede af det. Vi må agere i den verden vi lever i, og indrette os derefter.

Bestyrelsesmøder ?

Vi har ej heller været i stand til at afholde planlagte bestyrelsesmøder, men vi forventer at afholde et i meget nær fremtid, hvor dato for generalforsamling, studietur og øvrige aktiviteter kan planlægges.

Umiddelbart bliver det formentlig rykket til september måned. Det vil blive meldt ud, så snart bestyrelsen har afholdt møde.

Med dette skriv vil vi ønske vore medlemmer et godt forår og god sommer. Det er vort håb at vi alle kommer styrket ud på den ”anden side”.

På bestyrelsens vegne:

Flemming Petersen
Formand