Bestyrelsesarbejde

Nedenstående tekst er udsendt pr. mail i fuld længe til foreningens medlemmer den 13. januar 2021 :

Nyt fra bestyrelsen og formanden i Lolland industri- og håndværkerforening

Kære medlemmer

Først og fremmest skal lyde et godt nytår fra foreningen. Året, der er gået, har i den grad været et år som vi husker – præget af corona.

Dette har gjort, at vi ikke har kunnet gennemføre de aktiviteter som vi havde planlagt i foreningsregi. Årets studietur i maj måned blev aflyst, men blev dog gennemført i september måned – dog alene med deltagelse af 36 medlemmer. Turen blev gennemført i respekt for de udstrukne coronaregler og forløb planmæssigt. Alt i alt en god tur.

Du kan se “stemningsbilleder” fra turen ved at klikke her her

Alle øvrige medlemsarrangementer har vi måttet aflyse, herunder planlagte virksomhedsbesøg m.v.

De nu vedtagne regler med forsamlingsforbud på 5 personer har gjort, at vi tillige må aflyse de kommende planlagte bestyrelsesmøder og derfor handlingsmæssigt er sat lidt ud af kraft.

Generalforsamling 2021, hvornår og hvordan ?

Årets generalforsamling som var planlagt til 3. marts har vi valgt at udskyde på ubestemt tid på grund af usikkerheden om, hvad vi må og ikke må.

Det er dog vores plan at afholde generalforsamlingen i henhold til reglerne i vedtægterne, som siger at den skal være afholdt inden udgangen af april. Vi håber derfor at det vil være muligt at gennemføre den i løbet af april, i håbet om at der igen vil blive åbnet op for større forsamlinger.

Lolland Håndværker & Industriforening er stadig aktiv.

Alt ovenstående betyder dog ikke at vores forening ikke er aktiv. Bestyrelsen har hele tiden arbejdet i medlemmernes interesse, og qua vores medlemskab af SMV Danmark har både vi og vores medlemmer haft glæde af, at SMV Danmark har gjort en stor indsat under coronaen for alle vore små og mellemstore medlemsvirksomheder.

Bak op om den lokale Håndværker & Industriforening.

Det er derfor vigtigt, at vore medlemmer – på trods af det manglende aktivitetsniveau lokalt i vores forening – stadig bakker op om foreningen, som medlem. Det er vigtig at vi står sammen i denne situation, så vi har mulighed for at påvirke den politik der bliver ført via, vores medlemskab af SMV Danmark.

Lokalt holder vi i bestyrelsen stadig skarpt øje med de arbejdsopgaver som bliver udbudt af Lolland Kommune, og prøver at følge op på at de bliver udført af lokale håndværkere.

Vi står også stadig til rådighed for vore medlemmer, som er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er ting de ønsker undersøgt eller behandlet.

Sammen med Varelotteriet støtter Lolland Håndværker & Industriforening lokale initiativer.

Bestyrelsen har også i den forgangne periode vedtaget – via varelotterimidlerne – at støtte 2 lokale projekter i området. Det arbejdende værksted i Holeby er således tilgodeset med 20.000 kr. og Dodokalitten med 25.000 kr.

Kontingent for 2021 – ny opkrævningsform.

I foreningen er vi ved at bevæge os over i den digitale tidsalder, og vil derfor i år opkræve kontingentet digitalt. Der vil blive fremsendt en mail, hvori du skal skrive firmanavn m.v. og sende, hvorefter der dannes en faktura som sendes på mail. Vi håber I vil tage godt imod det nye opkrævningssystem, men rolig – der vil være hjælp såvel telefonisk som online.

I håbet om, at alle vore medlemmer er kommet helskindet igennem krisen og er sunde og raske, sender vi fra bestyrelsen de bedste ønsker om et godt nytår, og håber at I også i 2021 vil være medlem og støtte op om vores forening. Vi imødeser derfor indbetalingen af kontingentet for 2021 som er uændret 800 kr./virksomhed. For personlige medlemskaber er der sket en mindre stigning til 300 kr./år.

Dette nyhedsbrev kan også se på vores hjemmeside ved at benytte nedenstående “knap”.

På bestyrelsens vegne:

Flemming Petersen

Formand