Bestyrelsesarbejde
Et “vue” over deltagere i vor generalforsamling 202.

Efter generalforsamlingen 2020

Kære alle medlemmer af Lolland Håndværker & Industriforening.

Ved den netop afholdte generalforsamling i Lolland Håndværker & Industriforening blev der fra salen stillet spørgsmålet : ”Hvad er HIF-udvalget, og hvad laves der i dette udvalg ?”.
Grundet den nærmest ”euforiske stemning” med god mad, information fra Region Sjælland og ikke mindst formandsskiftet, opfattede jeg spørgsmålet fra generalforsamlingen forkert, og troede der blev spurgt om hvad SMVdanmark betyder.

Det beklager jeg naturligvis, og i denne skrivelse vil jeg derfor udstyre spørgsmålet fra generalforsamlingen med et svar, og fortælle om HIFdanmark udvalget, som jeg selv er en del af.
HIFdnmark er et udvalg under SMVdanmark, som de faciliterer. Udvalget er for alle Håndværker og Industriforeninger (HIF) som er medlem af SMVdanmark, hvor udvalgets sammensætning afgøres på regionsbasis. Antallet af HIFdanmark medlemmer afgøres af det antal medlemmer den respektive region har, og jeg er valgt som formand for Region Sjælland. HIFdanmark udvalget består samlet set af 18 personer fra hele landet.

HIFdanmark arbejder primært med at undersøge, hvordan HIFérne kan få mere samarbejde og udveksle erfaringer om alt fra kommunalt samarbejde til medlemsrekruttering.

Udvalget arbejder i øjeblikket på at optimere det interne samarbejde, da mange HIFér på landsplan står overfor samme udfordringer som f.eks.  medlemsrekruttering.

Vores politiske fokus i HIFdanmark udvalget og de emner vi har drøftet er bl.a.:

– SMVdanmarks svar på fair udbudskonkurrence – ”De syv bud”
– Adgang til kvalificeret arbejdskraft.
– Stop offentligt opgavetyveri.
– Hæv grænsen for garantistillelser til min. en mio. kr..
– Byggesagsbehandling skal være billig og hurtig via servicemål.
– Én indgang og én kontaktperson til kommunens erhvervsservice uanset branche.
– Dækningsafgiften afskaffes.
– Kommunale reklameafgifter afskaffes.
– Den kommunale reklameafgift er til stor gene for virksomheder.
– Affaldsgebyrer – og regler på affaldsområdet.

I Lolland Håndværker & Industriforening har vi netop  holdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor jeg er blevet valgt til formand, ligesom der blev sat navne på mellemmerne af de øvrige udvalg ”under” Lolland Håndværker & Industriforening.
Disse navne kan ses på foreningens hjemmeside hi-lolland.dk via menupunktet   “Om” ( link ).
Det er samtidig besluttet at du som medlem bliver løbende orienteret via mails om vort arbejde i bestyrelsen, så du ved hvilke områder vi ”tager os af”, og har mulighed for at komme med input dertil.
Du vil ligeledes blive informeret om donationer fra Varelotteriets midler til foreninger m.v. her i området, så du ved hvilken betydning dit medlemskab af Lolland Håndværker & Industriforening har for vort område.

Med venlig hilsen
Regions formand, medlem af HIFdanmark udvalget og nu også formand for H & I Lolland
Flemming Petersen

Du kan se den komplette sammensætning af HIFdanmark udvalget ved at klikke   her.