Bestyrelsesarbejde

Hvad laver “de” i Lolland Håndværker & Industriforening ?

Nej, broen ovenfor er IKKE én af dem der får støtte fra Lolland Hånværker & Industriforening. Den viste er en privat bro der “ligger” i Nørresø.

For et “almindeligt” medlem af Lolland Håndværker & Industriforening kan dette spørgsmål være naturligt at stille, og i det nedenstående vil der komme svar på hvad der er sket på det seneste bestyrelsesmøde der fandt sted tirsdag den 28. maj.

Af specifikke beslutninger kan det nævnes at der blev givet tilsagn om støtte til Museum Lolland Falster til brug på en pontonbro i Maribo Sø, og ligeledes støtte til Badeanstalten i Bandholm – ligeledes til en bro. Støtten på kr. 10.000,- til hver af disse projekter kommer fra midler fra Varelotteriet ( men administreres lokalt af Lolland Håndværker & Industriforening ) – endnu en god grund til at spille i dette lotteri – penge “kommer tilbage” til vort område.

På bestyrelsesmødet blev også nogle virksomhedsbesøg planlagt, men datoer og sted vil først blive “frigivet” senere på denne side, idet der først skal laves bindende aftaler med de planlagte virksomheder.

Den netop afsluttede studietur, der “løb af stablen” i lørdags den 25. maj ( og som du kan læse mere om ved at klikke her ) blev også gennemgået mht. til såvel økonomi som tilfredsheden hos de deltagende og konklusionen var klar : Det var en god tur.

For de medlemmer der “opererer” i byggebranchen kan det nævnes at der arbejdes på et møde mellem byggeriets parter og Lolland Kommune for på denne måde at højne forståelsen for arbejdet på “begge sider af bordet”, ligesom den forholdsvis lange sagsbehandling af byggeansøgninger sandsynligvis vil blive diskuteret.
Der arbejdes også på et møde med TRYG Forsikring, hvor entrepriseforsikring og de faldgruber der er forbundet med AB18 vil være i højsædet.

Hvem kan være medlem af Lolland Håndværker & Industriforening ? På bestyrelsesmødet blev det slået fast at firmaer der er registreret i CVR registeret, og som driver virksomhed indenfor de brancher hvor der allerede er medlemmer i foreningen, er velkomne som medlemmer.

En orientering fra de enkelte medlemmer, der hver især arbejder i forskellige udvalg tilflød de andre bestyrelsesmedlemmer, og vor forenings næstformand, Flemming Petersen, er nu valgt til formand for HIF Danmark, Region Sjælland.

Mogens Nilsson er, foruden at være formand for Lolland Håndværker & Industriforening, også udvalgsmedlem i Maribo Byforum, hvorfor der blev orienteret omkring dette arbejde.

Jo, der sker noget i Lolland Håndværker & Industriforening.