Informationsmøder

Nyt fra Lolland Håndværker Og Industriforening

Dodekalitten Lolland
Dodekalitten ved Glentehøj nær Kragenæs med udsigt over Smålandsfarvandet.

Kære medlemmer.

Sommerferien er for de flestes vedkommende godt i gang. Coronaen spøger stadig i kulissen, dog ser det dog ud til at vi foreløbigt i Danmark ser ud til at komme igennem det på fornuftig vis. De fleste restriktioner er ophævet, og de sidste håber / forventer vi ophæves 1. august og 1. september.

Som omtalt i tidligere udsendt medlemsinformation har det begrænset vores forening i afholdelse af forskellige arrangementer. Det lysner nu forude, og vi ser frem til atter at kunne tilbyde vores medlemmer valuta for kontingentet.

Vi havde planlagt besøg på det arbejdende værksted i Holeby, som vi dog måtte aflyse pga. for få tilmeldinger. Arrangementet forventes gennemført senere på året. Endvidere har vi planlagt en tur til Dodekalitten, som er programsat til den 12. august 2021 kl. 17.00. Nærmere information følger.

Vores generalforsamling har vi planlagt til tirsdag den 7. september i Bangs Have Pavillonen. Indkaldelsen forventes udsendt først i august, så hold øje med din indbakke.

Vores årlige studietur som normalt afholdes i maj, har vi planlagt til lørdag den 4. september, hvor vi i samarbejde med De Grønne Busser har lavet et arrangement til Hamburg, hvor bl.a. skal sejle en tur rundt og se den nye bydel Hafen City. Vi var der sidst i 2014, hvor vi så det fra landsiden. Denne gang skal vi se det fra vandsiden i vores egen båd med guide. Herefter frokost ved Landungsbrucken. Derefter går turen til Elbtunnellen og går igennem og så retur til Danmark igen.

Vi glæder os til at få afviklet disse arrangementer, ligesom vi ser frem til at få gennemført de virksomhedsbesøg som vi har haft planlagt, men ikke har kunnet udføre pga. restriktionerne.

Set ud med foreningens øjne, ser det ud til at størstedelen af vores medlemmer er kommet godt igennem pandemien, og at der er godt gang i hjulene i ikke mindst byggebranchen. Femern-forbindelsen ser også ud til nu for alvor at komme i gang, hvilket også giver gang i servicebranchen og hoteller og restauranter.

Boligmarkedet er også gået ”amok”, hvilket også er sket på Lolland hvor der har været en meget stor efterspørgsel på ejendomme, og at der nu nærmest meldes om mangel på boliger.

Med dette skriv vil vi ønske vore medlemmer god sommer og håber vi ses til foreningens arrangementer i sommeren/efteråret.

På bestyrelsens vegne :

Flemming Petersen

Formand