BestyrelsesarbejdeInformationsmøder

Lolland Håndværker & Industriforening – og den nærmeste fremtid.

“Spejlede julelys” i en tåget morgen.

Som medlem af Lolland håndværker & Industriforening tænker du sikkert en gang imellem : ”Hvad sker der i foreningen ?”. Jeg har ikke hørt eller set noget information i længere tid.

Det har vi forståelse for.

Tirsdag den 15. november blev der afholdt bestyrelsesmøde i vor forening. Hvordan medlemsaktiviteterne fremadrettet skal foregå, havde en stor plads på mødet. En gæst fra vor medlemskreds var til stede for at komme med forslag til hvordan vi i foreningen fremadrettet kan bruge såvel foreningen som hinanden ( altså os medlemmer ).

Kort sagt : Udvide vort lokale netværk til fælles bedste.

Kontakt til Lolland Kommune er også blandt bestyrelsens fokuspunkter.

Har du også forslag ( ønsker ) ? Send det / dem til os. Vi holder bestyrelsesmøde igen den 10. januar 2023.

Primo 2023 er det vor plan at afholde et informationsmøde, hvor den nye bogføringslov bliver behandlet i teori og praksis.

Aktiviteter som på nuværende tidspunkt er fastlagt, er vor generalforsamling som afholdes den 14. marts. Årets studietur ”kører fra Lolland” 13. maj. Skriv derfor disse 2 datoer i din kalender.

Sker der ændringer i ”dine data” som mail- adresse og / eller telefonnumre – lad os det vide.

Med venlig hilsen
Lolland Håndværker & Industriforening.