Generalforsamling 2019

( Afholdt den 27. februar i Bangs Have Pavillonen i Maribo ).

Læs indkaldelsen i pdf-format ved at klikke  her

Klokken ca. 17.30 begyndte tilstrømningen af medlemmer til årets generalforsamling og som ”gevinst” fik de først fremmødte en øl eller vand.

Kl. 17.57 bød formanden for Lolland Håndværker & Industriforening velkommen ved at ringe med klokken. For en kort bemærkning var støjniveauet nede så forsamlingen kunne høre MN tale om aftenens stramme program, der starter som sædvanlig med spisning – enten gule ærter eller wienerschnitzel, hvor sidstnævnte var ”topscorer” mht. antal af bestillinger.

Snart efter MN’s sidste ord i denne omgang begyndte snakken ved bordene igen mens man ventede på maden, der af det trænede personale i Bangs Have Pavillonen blev ”leveret” med hastige skridt.

Da alle havde fyldt tallerkenen med kartofler, sovs, ærter og fået skænket snaps eller ….( madspild eller ej ) var spisningen skudt i gang, samtidig med at snakken gik livligt omkring og over bordene.

Efter hovedretten var ”sunket” – måske ikke helt – men præcis så meget at der var plads til desserten, der som sædvanligt var pandekager med is og dertil en vin så tyk at den skulle slikkes af glasset ( altså hvis man ønskede at aflevere et ”clean glas” ). Iflg. MN var der ”timeout” til kl. 19.30, hvor uddelingen af ”resterne” af Krøyers Legat skulle uddeles før indlægget af Borgmester Holger Schou Rasmussen kunne begynde.

Tiden blev dog en smule overskredet – kl. 19.37 ringede MN igen med klokken, og startede med at fortælle at Varelotteriet havde doneret nogle vingaver og lotterisedler til forsamlingen – gaver der bliver uddelt efter ”sedler” der var lagt under kuverter.

MN startede med at fortælle om Johan og Corintha Krøyers fond og starten på familiens virke i Maribo med bla. Købet i 1769 af Vestergade 13, det der i daglig tale hedder Grandfeldts Gård. Johan Krøyer døde i 1926 og herefter blev stiftet en fond der havde til formål at støtte enker efter håndværkere i Maribo. Den ”gamle” Håndværker & Industriforening fik på et tidspunkt ansvaret for drift af fonden, men tiden er efterhånden løbet fra denne type fonde, og det blev besluttet at ophæve fonden og donere beløbet til et formål der er i overensstemmelse med fundatsen.

Efter et langt tovtrækkere med det juridiske er resultatet at der bliver givet et beløb på kr.250.000 til Svanevig Hospice. Birgitte Bülov, leder af Svanevig Hospice, modtog en check til brug for en udvidelse af bygningerne i Bandholm.

Birgitte Bülov fik herefter ordet og gennemgik såvel hvad beløbet skule anvendes til på Svanevig Hospice, som det daglige arbejde i institutionen – et arbejde der sker i samarbejde mellem medarbejdere og de ca. 50 frivillige der er tilknyttet. Beløbet på de 250.000 vil blive brugt som et tilskud til udvidelse af havestuen til gavn for både patienter og medarbejdere, der herved får bedre muligheder for at udøve deres daglige arbejde på en tilfredsstillende måde.

Kl. ca. 19.50 fik borgmester Holger Schou Rasmussen og HSR startede med at fortælle om Femern forbindelsen, og selvfølgelig kom problemstillingen med modstanden fra tysk side frem i præsentationen – en modstand som mest var baseret på ”fake news” ( der blev sammenlignet med Trump på dette område ) og manglende information om de faktiske forhold. Bl.a. har der været kritik af at Femern forbindelsen var en forurenende kilde – men fakta er at denne forbindelse vil spare 150 km på godstransport i forhold til at benytte Storebæltsforbindelsen.

Maribo Erhvervspark / Afkørsel 48 : Det specielle ved dette projekt er at det ligger tæt ved såvel motorvej som by med de servicefunktioner, der her er til stede, og vi skal helt til Køge for at finde en tilsvarende kombination. I øjeblikket er der udlagt 20 hA som praktisk talt er fuldt byggemodnet og derved klar til salg.

Hvorfor ikke rundkørsel ? Vejdirektoratet har anbefalet ( og måske krævet ) en lysregulering, fordi et lyskryds let kan skaleres op – hvorimod et rundkørsel helt skal laves om hvis der bliver behov for større kapacitet.

Der er en tilladt byggehøjde på 30 meter – en højde der giver mulighed for store lagre, men også mere ”jordnære” bebyggelser som f.eks. til tankstation og fastfood vil kunne finde en god plads i den nye erhvervspark.

Efter præsentationen af disse 2 for vor landsdel så vigtige projekter, var der spørgsmål fra forsamlingen – spørgsmål der startede med spørgsmål omkring rundkørsel kontra lysregulering men også andre problemstillinger blev berørt bla. skiltning i dette område.

Efter en kort pause startede ”selve generalforsamlingen” kl. 20.45, hvor første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Lars Stuckert blev ( næsten som sædvanlig ) valgt til dette hverv.

LS startede med at gennemgå dagsordenen, og konstaterede herefter at forsamlingen var enig i at generalforsamlingen kunne fortsætte idet der ikke fremkom ”protester”.

MN fik herefter ordet og aflagde bestyrelsens beretning. MN kom i denne forbindelse langt rundt – ikke kun lokalt, men også internationalt ( læs beretningen i sin helhed ved at bruge linket nederst på denne side ( under foto )).

Beretningen blev godkendt med applaus, hvorefter der var mulighed for spørgsmål. Første og eneste spørgsmål var omkring formandsskiftet hvor det direkte blev spurgt om næstformanden ( Flemming Petersen ) var klar til at tage over. Flemming svarede at det var nødvendigt at finde en anden idet FP ikke kunne afse den tid der var nødvendig for at udøve dette hverv.

Regnskab : Jan Buch ( revisor og foreningens kasserere ) fremlagde det reviderede regnskab klart og præcist, hvor forsamlingen ”live” kunne følge tallene på ”storskærm”. Det var nemlig besluttet at spare på papiret til regnskabskopier, og i stedet, som før nævnt, vise årets resultater for deltagerne på ”lærredet”, ligesom regnskabet har været tilgængeligt på foreningens hjemmeside de seneste dage inden generalforsamlingen – et tiltag medlemmerne er gjort opmærksom på ved udsendelse af mails.

Regnskabet blev godkendt med applaus uden spørgsmål eller tilkendegivelser af nogen art.

Efterfølgende blev de bestyrelsesmedlemmer der var på valg ligeledes ”godkendt” med applaus, idet der ikke var emner fra forsamlingen til at udfordre ”de siddende bestyrelsesmedlemmer”.

Jan Grunth præsenterede herefter programmet for forårets studietur der denne gang går til København med start på Frederiksberg Slot. Til dette var der ej heller spørgsmål, og Jan Grunth fik herefter et bifald.

Næste punkt er reviderede vedtægter, og Lars Stuckert kunne konstatere at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig til at ændre vedtægterne. For at kunne vedtage ændrede vedtægter, skal der være mindst halvdelen af medlemmerne til stede. Det er derfor et krav at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden for 30. dage. Herefter gennemgik LS ændringerne i vedtægterne punkt for punkt.

Kun enkelte kommentarer blev givet til disse ændringer, og vedtægter blev derfor godkendt med det antal medlemmer der var til stede.

Eventuelt. Der var ingen der ønskede at tage ordet under dette punkt.

Mogens Nilsson fik herefter ordet og konkluderede at ”det var gået godt” med en tak for fremmødet.

Herefter var generalforsamlingen slut.

Se fotos fra generalforsamling 2019 nedenfor.

Læs bestyrelsens beretning ved at klikke  her

Læs årsrapport ( årsregnskab ) for regnskabsåret 2018 ved at klikke  her
Denne version er uden bestyrelsens underskrifter.

Læs årsrapport ( årsregnskab ) for regnskabsåret 2018 ved at klikke  her
Denne version er med bestyrelsens underskrifter.