Generalforsamling 2018 afholdt den 28. februar 2018 i Bangs Have Pavillonen i Maribo.

Flemming W. Jensen, SAX-TRANS, underholder forsamlingen med en levende beskrivelse af bl.a. firmastarten.

Klokken 17.55 ringede formanden, Mogens Nilsson med klokken, bød velkommen og kom med nogle få praktiske bemærkninger omkring afvikling af dagens arrangement.

Herefter ”gik” forsamlingen over til aftenens næste punkt ( eller måske nærmere ”højdepunkt” ) – spisning af enten gule ærter eller wienerschnitzel. Som MN sagde i sin indledning var antallet af deltagere der ønskede wienerschnitzel i overtal.

Klokken 19.30 var forsamlingen klar til at høre aftenens gæstetaler, Flemming Werner Jensen- personen der har skabt landsdelens suverænt største transportvirksomhed – en ”skabelse” der er sket helt fra bunden idet FWJ selv sad bag rattet i firmaets første lastbil en gang i slutningen af halvfjerserne ( 1977). Allerede på startdagen fik FWJ en ”flyvende start” idet han havde glemt at låse førerhusets ”tipfunktion” hvorved dette tippede forover ved en opbremsning i Søndergade i Sakskøbing.

Flemming gav en spændende gennemgang fra den ovennævnte start med én lastbil til nu hvor der er ansat ca. 80 medarbejdere der dagligt betjener ca. 70 trækkende enheder. Virksomhedens hovedaktivitet er distribution, men udviklingen har også gjort at der er kommet flere virksomheder til under ”paraplyen” via opkøb f.eks. OB flyt i Nykøbing F.. De fleste opkøb Sax Trans har gjort har dog været køb af fragtruter på Lolland Falster og Møn således at virksomheden dækker dette område med daglig udbringning af fragt.

Klokken 20.30 startede ”selve generalforsamlingen”, men MN gennemgik først hvordan foreningen donerer midler fra forskellige fonde – fonde der hver især har separat regnskab.

Under punkt 1 blev Lars Stuckert valgt som dirigent. Lars Stuckert bekendtgjorde at  generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede herefter sig selv for forsamlingen på opfordring af et medlem.

Under punkt 2 fremlagde Mogens Nilsson foreningens beretning og gennemgik her bestyrelsens arbejde gennem det seneste år.

Sidst men ikke mindst blev de fremmødte indbudt til foreningens 150 års jubilæumsfest der afholdes i Bangs Have Pavillonen lørdag den 26. maj d.å.. Beretningen blev godkendt af forsamlingen med applaus.

Under punkt 3 fremlagde kasserer Jan Buch årets regnskab for Lolland Håndværker Og Industriforening. Jan Buch gennemgik de enkelte regnskabspunkter med tidligere års og konkluderede at årets resultat praktisk talt var som resultatet fra sidste år. Efter et par spørgsmål vedr. ”pengeplejegebyr”, ”revisorpåtegning” og ”investeringsudbytte” blev regnskabet godkendt af forsamlingen.

Under punkt 4 blev Mogens Nilsson og Jan Buch genvalgt, Henrik Vang-Olsen ( Effektiv Bygge- & Skadeservice ) blev valgt til bestyrelsen. Søren Rask ( Rask El ) blev valgt som suppleant.

Johnny Rasmussen orienterede under punkt 5 om årets studietur hvis højdepunkt bliver besøg på Sprogø. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger / spørgsmål.

Mogens Nilsson orienterede under punkt 6 om behovet for nye vedtægter – vedtægter der endnu ikke er færdigudarbejdet. Denne vedtægtsændring går ud på at Lolland Håndværker & Industriforening ”lovligt” skal kunne optage virksomheder fra hele Lolland Falster som medlem. Hvorvidt Lolland Håndværker Og Industriforening skal holde sig til det lokale område gav anledning til nogle få bemærkninger fra enkelte af de fremmødte.

Under punkt 7 kunne det konstateres at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer.

Under punkt 8, eventuelt, opfordrede en deltager til at støtte Maribo Kajakklub – en klub der har fostret mange talenter.

Herefter var generalforsamlingen slut.

Åbn referatet fra generalforsamling 2018 i pdf – format ved at klikke på dettelink

Foto fra generalforsamling 2018. Klik på et foto og derefter på pile frem eller tilbage. Luk præsentationen ved at klikke på X i højre øverste hjørne – alternativt ved at trykke Escape ( ESC ) på dit tastatur.