Ny regnskabslov og digital bogføring….

( foto fra mødet længere nede på siden ).

….var blandt emnerne på fyraftensmødet tirsdag den 21. februar. Et møde der var arrangeret i samarbejde mellem Lolland Håndværker & Industriforening og Revisionsfirmaet Buch & Nørgaard A/S.

Jan Buch bød velkommen til ”forsamlingen” der bestod af en bred vifte af erhvervsdrivende på Lolland. Jan slog samtidig et slag for medlemskab af Lolland Håndværker & Industriforening. Hvad foreningen kan byde på, og hvad et medlemskab koster.

Herefter gav Jan ordet til Jørgen Frausing. JF startede med en kort præsentation af såvel sig selv, sin ”fortid” og af det firma han nu er ansat i på 13. år.

Nu var tiden inde til at tage fat på ”det tunge stof”, startende med den nye bogføringslov.

Store dele af bogføringsloven er endnu ikke vedtaget, men de generelle krav er trådt i kraft den 01. juli 2022.

Det er vigtigt at virksomheden laver en beskrivelse af bogføringen i virksomheden med bl.a. følgende oplysninger : Hvem er ansvarlig for bogføringen, hvor opbevares datamaterialet, sikre at alle transaktioner registreres, hvornår transaktionerne bogføres.

Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår som materialet vedrører.

Klokken ca. 18.00 blev der holdt en kort pause, hvor der blev indtaget sandwich og lidt til at skylle efter med. Snakken mellem mødedeltagere gik livligt.

Klokken ca. 18.40 startede foredraget igen. Denne gang med mindst lige så alvorlige ting som skattetekniske dele der vedrører ”det at drive virksomhed”, i såvel selskabsform som i privat regi.

Yderlige indeholdt foredraget oplysninger og gode råd om gaver til børn og beskatningen heraf. Beskatning af fri bil til privatkørsel og de nye regler for do. blev gennemgået.

Biler der ikke er egnet til privatkørsel, blev der givet nogle eksempler på. Et emne der ofte er genstand til vurderinger fra SKAT’s side.

Hvad koster det at snyde i skat ? F.eks at snyde kr. 100.000. Et spørgsmål der blev stillet fra foredragsholderen Jørgen Frausing. Det rigtige svar er på foranstående er kr. 150.000. Kr. 50.000 i skat af det ”snydte beløb” + 2 gange oven i som bøde.

Men hvis der der er snydt kr. 250.000 og det bliver betegnet som særlig groft uagtsomt ”koster” det fængsel, helt op til 8 år.

Så var det slut for i aften og Jan Buch gjorde status over informationen.

Siden der blev anvendt til indkaldelse havde denne udformning :

Ny bogføringslov – Digital bogføring – Skatteforhold for erhvervsdrivende / virksomheder.

Er ovenstående ord du helst “scroller henover” og tager TV2 News i stedet ?

Hvis ja – Så har du brug for at deltage i arrangementet. Det gælder hvad enten du selv sidder med fingrene på tangenterne – eller du er leder, og det er dine ansatte der laver dette arbejde. Eller du bruger ekstern hjælp.

Det er vigtigt for os alle at kende til de overordnede linjer. Loven er “sikkert ikke” lavet for at genere os. Det er nærmere så samfundet sikres indtægter fra alle. Måske svært at se fra begyndelsen, men den digitale tidsalder er over os fra alle sider. Og med lidt kendskab bliver det hele mere gennemsigtigt.

Hvis man kender problemstillingerne “fra bunden”, tænker man ( måske ) : “Det er i grunden ikke så galt”.

Det er den sidste del af ovenstående sætning der skulle være resultatet af det arrangement som “udbydes” nedenfor :

Lolland Håndværker- Og Industriforening indbyder i samarbejde med Revisionsfirmaet Buch&Nørgaard A/S til medlemsmøde

tirsdag den 21. februar 2023 kl. 17.00 på…

Hotel Maribo Søpark, Vestergade, 4930 Maribo.

Mødet har  følgende agenda:

17.00 – 17.15   Velkomst og præsentation af Jørgen Frausing.
17.15 – 18.15   Information og gennemgang ny bogføringslov – krav / ikrafttræden.
18.15 – 18.45   Pause med sandwich/øl/vand samt networking.
18.45 – 20.00   Udfordringer for erhvervsdrivende der driver virksomhed i personlig regi.
Udfordringer for erhvervsdrivende der driver virksomhed i selskabsform.
Gaver: Hvor meget kan man give uden afgift ? Lån af større beløb til børn. Afdrag af
gældsbrev til børn
Hvad koster det at snyde i SKAT?

Der vil under mødet være mulighed for at stille spørgsmål.

-> 20.00   Forventet afslutning på mødet.

Mødet vil ledes af Senior Tax Manager Jørgen Frausing fra TVC Advokatfirma i København

Der er gratis adgang for 1 medlem pr. virksomhedsmedlemsskab. For yderligere deltagere samt ikke medlemmer er prisen kr. 250,00

Ved tilmelding uden fremmøde, såkaldt no-show fee – opkræves kr. 250,00 efterfølgende.

Max. deltagerantal på 100. Tilmeldinger sker derfor efter “først til mølle princippet”.

Tilmelding og betaling via nedenstående formular inden fredag den  10. februar kl. 15.56

HUSK at vælge beløb du skal “betale” – enten kr. 0,00 ( første deltager ),  kr. 250,00 ( ekstra deltager ) eller kr. 250,00 ( ikke medlem ).

Af tekniske årsager er det nødvendigt at indtaste kreditkort – oplysninger, selv om der ikke skal betales. MEN vi har IKKE adgang til disse oplysninger. Disse er udelukkende tilgængelige for den internationalt kendte operatør, STRIPE.

Vi ses den 21. februar kl. 17.00 på “Søparken”.