Udvalg “under” Lolland Håndværker & Industriforening

Hvad bruger vi energien på ? Lysekrone ?

OBS – Oplysninger om medlemmer i udvalg under Lolland Håndværker & Industriforening er opdateret / ændret efter det konstituerende bestyrelsesmøde den 25. april 2023.

Kontaktudvalg til Lolland kommune:   Denne gruppe af bestyrelsesmedlemmer fra Lolland Håndværker & Industriforening varetager kontakten til vor kommune. Rent specifikt arrangeres “Morgenkaffe-møder” med Lolland Kommunes ledelse hvor små og store emner tages op. Det kan f.eks. være “videndeling” for at komme fremtidige problemer i forkøbet. En god dialog er en god start på alle projekter.
Denne  gruppe består af  Vagn Pedersen, Jan Grunth, Jesper Petersen og Emil Arntkløv.

Aktivitets- og turudvalg : Den årlige studietur er en fast del af arbejdet for aktivitetsudvalget. Foruden dette “faste arrangement” tager aktivitetsudvalget initiativ til andre møder, virksomhedsbesøg m.v. der er i medlemmernes interesse.
Denne gruppe består af  Johnny Rasmussen, Jan Grunth, Bjarne Keis og Jan Buch.

Varelotteriudvalg : Gruppen repræsenterer Lolland i Varelotteriet. Gruppen er samtidig en repræsentant for kollektører her i området.
Gruppen består af Jan Grunth og Johnny Rasmussen.

Legatudvalg : Lolland Håndværker Og Industriforening støtter f.eks. efteruddannelse af unge håndværkere her fra området. Ansøgninger hertil behandles af dette “udvalg”.
Legatudvalget består af Flemming Petersen.

SMV Danmark / Regionsudvalg:  : Området er repræsenteret i “HIF Udvalget” ligesom samme person er regionsformand for Håndværker Og Industriforeninger i Region Sjælland.
Vagn Pedersen. Klik   her   og få mere information om arbejdet i dette udvalg.

Varelotteriet – Sjællandske Lotteriudvalg og Hovedbestyrelse :
Mogens Nilsson er bestyrelsesmedlem i Varelotteriet.

Bestyrelsesmedlem i Carl Halkjærs Fond :
Bestyrelsesmedlem er  Flemming Petersen.

Udvalgsmedlem i Kulturlegat Lolland : Kulturlegat Lolland støtter unge mennesker fra Lolland til videreuddannelse  i “kreative fag”, gerne til en professionel karriere.
Deltager er i dette udvalg er
Jan Buch.

Udvalgsmedlem i kommunens Ejendomsforskønnelses udvalg : Vort bestyrelsesmedlem deltager sammen med bl.a. “Bevaringsforeningen” om udvælgelse af ejendomme til en årlig pris for istandsættelse eller andet. Læs mere om udvalgets arbejde ved at klikke  her
Deltager er Jesper Petersen.

Medlemsudvalg : Udvalget tager sig af hvervning af medlemmer – kort sagt medlemspleje.
Gruppen består af Jan Buch, Claus Stechnik og Emil Arntkløv.

Udvalg for sociale medier : Det er foreningens mål at inddrage medlemmerne i en god dialog  på bla. Facebook.
Deltager er Claus Stechnik.