Udvalg “under” Lolland Håndværker & Industriforening

Hvad bruger vi energien på ? Lysekrone ?

OBS – Oplysninger om medlemmer i udvalg under Lolland Håndværker & Industriforening er opdateret / ændret efter det konstituerende bestyrelsesmøde den 05. marts 2024.

Kontaktudvalg til Lolland kommune:   Denne gruppe af bestyrelsesmedlemmer fra Lolland Håndværker & Industriforening varetager kontakten til vor kommune. Rent specifikt arrangeres “Morgenkaffe-møder” med Lolland Kommunes ledelse hvor små og store emner tages op. Det kan f.eks. være “videndeling” for at komme fremtidige problemer i forkøbet. En god dialog er en god start på alle projekter.
Denne  gruppe består af  Vagn Pedersen, Jan Grunth og Jesper Petersen.

Aktivitets – udvalg : Dette udvalg  tager sig af  møder, virksomhedsbesøg m.v. der er i medlemmernes interesse.
Denne gruppe består af Jesper Petersen, Jan Grunth, Bjarne Keis og Emil Arntkløv. Suppleant er Johnny Rasmussen.

Tur udvalg : Den årlige studietur tilrettelægges af Johnny Rasmussen og Jan Buch.

Varelotteriudvalg : Gruppen repræsenterer Lolland i Varelotteriet. Gruppen er samtidig en repræsentant for kollektører her i området.
Gruppen består af Jan Grunth og Johnny Rasmussen.

Legatudvalg : Lolland Håndværker Og Industriforening støtter f.eks. efteruddannelse af unge håndværkere her fra området. Ansøgninger hertil behandles af dette “udvalg”.
Legatudvalget består af  Flemming Petersen.

SMV Danmark / Regionsudvalg:  : Området er repræsenteret i “HIF Udvalget” ligesom samme person er regionsformand for Håndværker Og Industriforeninger i Region Sjælland.
Vagn Pedersen. Klik   her   og få mere information om arbejdet i dette udvalg.

Varelotteriet – Sjællandske Lotteriudvalg og Hovedbestyrelse :
Mogens Nilsson er bestyrelsesmedlem i Varelotteriet.

Bestyrelsesmedlem i Carl Halkjærs Fond :
Bestyrelsesmedlem er  Flemming Petersen.

Udvalgsmedlem i Kulturlegat Lolland : Kulturlegat Lolland støtter unge mennesker fra Lolland til videreuddannelse  i “kreative fag”, gerne til en professionel karriere.
Deltager er i dette udvalg er
Bjarne Keis.

Udvalgsmedlem i kommunens Ejendomsforskønnelses udvalg : Vort bestyrelsesmedlem deltager sammen med bl.a. “Bevaringsforeningen” om udvælgelse af ejendomme til en årlig pris for istandsættelse eller andet.
Deltager er Jesper Petersen.

Udvalg for sociale medier : Det er foreningens mål at inddrage medlemmerne i en god dialog  på bla. Facebook.
Deltager er Claus Stechnik.