Udvalg “under” Lolland Håndværker & Industriforening

OBS – Oplysninger om medlemmer i udvalg under Lolland Håndværker & Industriforening er opdateret / ændret efter det konstituerende bestyrelsesmøde den 10. marts 2020.

Kontaktudvalg til Lolland kommune:   Jan Grunth, Jesper Petersen og Søren Rask.

Aktivitetsudvalg / turudvalg :  Henrik Vang-Olsen, Jan Buch, Johnny Rasmussen & Jan Grunth.

Varelotteriet / delegerede :   Jan Grunth og Johnny Rasmussen er valgt fra bestyrelsen foruden Mogens Nilsson på grund af Mogens’s bestyrelsespost i netop Varelotteriet.

Legatudvalg :   Flemming Petersen.

SMV Danmark / Regionsudvalg:   Flemming Petersen.

Varelotteriet – Sjællandske Lotteriudvalg og Hovedbestyrelse :   Mogens Nilsson.

Bestyrelsesmedlem i Johan & Corinthas Legat :   Mogens Nilsson.

Bestyrelsesmedlem i Carl Halkjærs Fond :   Mogens Nilsson.

Udvalgsmedlem i Maribo Byforum :   Michael Aalborg.

Udvalgsmedlem i Lolland Kulturlegat :   Thomas Christiansen

Udvalgsmedlem i kommunens Ejendomsforskønnelses udvalg :   Jesper Petersen.

Medlemsudvalg : Jan Buch og Thomas Christiansen og Henrik Vang-Olsen.

Udvalg for sociale medier : Henrik Vang-Olsen & Thomas Christiansen.

Udvalgsmedlem i “Mit Maribo” :   Søren Rask.