Generalforsamling 2023

Formanden, Flemming Petersen, byder velkommen til årets generalforsamling.

Beretning. Læs bestyrelsens beretning ved at klikke på denne tekst.

Referat fra generalforsamlingen :

Klokken 17.10 begyndte de tilmeldte medlemmer så småt at indfinde sig. Som en forskel fra tidligere år, skal de deltagende ”indskrive” sig ved ankomst. Dette forhold skyldes at der ved tidligere generalforsamlinger, har været tilmeldte, som ikke dukkede op. Selv om dette antal måske kan kaldes begrænset, er det bestyrelsens vurdering at foreningens midler skal anvendes bedst muligt. Ikke til ”bøder” for medlemmer der ser stort på ”deltagelse eller ej”, og dermed en udgift ”op i den blå luft”.

Klokken 17.57 bød foreningens formand, Flemming Petersen, velkommen til årets generalforsamling i Lolland Håndværker & Industriforening.

Hermed var startskuddet gået til indtagelse af dagens menu, der startede med ”Stegt flæsk og persillesovs” Mens snakken livligt gik ved bordene, blev det serverede sat til livs til sidste kartoffel.

Desserten denne dag var ( igen ) pandekager med is.

Klokken ca. 19.20 præsenterede Flemming aftenens foredragsholder, Mette Bloch. Mette Bloch vil ”tale over emnet” ”Det skal være sjovt af gå på arbejde”.
Dette var en fantastiks indlæg. Mette Bloch startede med 2 vigtige råd : ”Gør grin med dig selv. Og vær anderledes”.

Generalforsamling :

Klokken ca. 20.20 tog Flemming igen ordet og bød ( endnu ) en gang velkommen til generalforsamlingen.
Første punkt var ”valg af dirigent”. Lars Stuckert blev, næsten som sædvanlig, valgt til dirigent. Forinden blev forsamlingen spurgt, helt i tråd med forretningsordenen, om der var andre forslag.
Det var ikke tilfældet. Vel fordi Lars Stuckert i mange år har styret generalforsamlingen med fast ( og hurtig ) hånd.
Efter Lars havde takket for valget, gennemgik Lars udsendelse af indkaldelse og andre juridiske formaliteter. Konklusionen var at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og kunne igangsættes.
Næste punkt var fremlæggelse af beretningen af formanden Flemming Petersen.
Flemming valgte at starte med mindeord om Ib Frederiksen der den 24. januar 2023 var gået bort i en alder af 92 år. Ib Frederiksen har bestridt flere tillidshverv i foreningen og ”levede for” foreningen. Forsamlingen rejste sig i 1 minuts stilhed for at mindes Ib.

Mht. resten af beretningen henvises til dette punkt her på siden.

Lars Stuckert spurgte forsamlingen om der var bemærkninger til beretningen. Det var ikke tilfældet. Beretningen kunne derfor anses som godkendt.

Nu var det kassererens tur til at gennemgå regnskabet. Dette punkt sørgede Jan Buch for. De fleste interesserer sig vel for ”bundlinjen”. Denne ( overskuddet ) er kr. 120.927.
Jan Buch gennemgik de enkelte punkter. Også hovedoverskrifter i foreningens værdipapirer blev gennemgået. Foreningens egenkapital er faldet på grund af negative kursreguleringer, mne er dog stadig kr. 2.663.000. En særdeles velpostret forening.

Lars Stuckert spurgte forsamlingen efter bemærkninger til regnskabet. Regnskabet er revideret og godkendt uden forbehold. Oven i købet er skrevet at ”regnskabet er retvisende”.
Jan Buch gennemgik herefter budget for året 2023. Budgettet udviser et underskud på kr. 80.000. Dette beløb skal ses i forhold ”tiderne” og foreningens formue.

Ej heller til dette punkt var der bemærkninger fra forsamlingen.

Valg til bestyrelsen : Flemming Petersen, Johnny Rasmussen og Jan Grunth Hansen modtog genvalg.

Ny til bestyrelsen blev valgt Claus Stechnik ( for 2 år ) og Emil…. ( for 1 år pga. Michael Aalborg’s udtræden midt i valgperioden ).

Til ny suppleant blev valgt Bjarne Keis ( KS Værktøj A/S ).

Herefter tog Johnny Rasmussen ordet for at gennemgå programmet for årets studietur.

Der var ingen indkomne forslag.

Til det sidste punkt, ”Eventuelt” ønskede ingen at tage ordet.

Sluttelig sagde Flemming tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen slut.

Se indbydelsen / dagsorden i .pdf – format ved at klikke på denne tekst.

Se nogle få “stemnings – billeder” nedenfor. ( klik på et foto – og klik videre frem for at se alle ).