Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdt den 27. februar 2024 klokken 17.30 i Bangs Have Pavillonen.

Lolland Håndværker Og Industriforenings generalforsamling er et tilløbsstykke for de lokale erhvervsfolk. Dette udsagn blev endnu en gang bekræftet på aftenen i Bangs Have Pavillonen.
Allerede klokken 17 var den første deltager på vej ind i i restaurantlokalet.

Derefter ”væltede det ind” med medlemmer. Hurtigt fandt de en plads, ligesom snakken straks kom ”i omdrejninger”.

Denne snak, sammen med ”en skylle” fra ”kølevognen” midt i lokalet, varede ved lige indtil vor formand, Flemming Petersen, tog ordet klokken 17.55 og bød forsamlingen velkommen.

Flemming beskrev kort aftenens program, og pointerede at det, som sædvanlig kan man sige, er et stramt program, vi skal igennem på denne for foreningen ( og dens medlemmer ) så vigtige aften.

Første ”punkt” er spisningen. Der serveres stegt flæsk og persillesovs ad libitum. Straks herefter var serveringen i gang, og snakken medlemmerne imellem fortsatte i samme (lyd)niveau som før velkomsten.

Desserten var æbletærte med is. Begge retter blev sat til livs, som om forsamlingen havde ventet på dette siden sidste års generalforsamling.

Klokken 19.30 tog Flemming igen ordet og videregav det til Claus Stechnik. Claus orienterede forsamlingen om sin virksomhed fra enkeltmands-virksomhed, til den store virksomhed som han står i spidsen for i dag. Paletten af opgaver som CS Vagt står for blev gennemgået. Forskellige vundne opgaver lagde grundstenen til store udvidelse i medarbejderstaben. Disse opgaver førte bl.a. til opdelingen i ”Vikarspecialisten” og i ”CS Vagt”. Vikarspecialisten tager sig af ”omsorgsopgaver” indenfor institutioner, hvorimod CS udfører egentlige vagtopgaver. CS Vagt er senest udvidet med salg og service af produkter indenfor brand og redning.

Klokken 20.20 startede ”den egentlige generalforsamling”.

Generalforsamlingen startede med at Lars Stuckert gennemgik de punkter der er ”standard” i forhold til foreningens vedtægter. Disse punkter blev gennemgået. Der var ingen indsigelser fra denne side, og generalforsamlingen blev erklæret ”lovlig”.

Herefter ”fremførte” formanden, Flemming Petersen, beretningen for det foreningsår der sluttede 31. december 2023.

Til beretningen var der ingen spørgsmål eller kommentarer. Altså godkendt.

Nu var det kassererens tur ( Jan Buch ) til at gennemgå årets regnskabstal. På forhånd havde Flemming fortalt at på grund af nye skatteregler, vil foreningen fremadrettet have et underskud. Jan fortalte om baggrunden for omlægningen af foreningens værdipapirer ( investeringsbeviser ).
Budgettet for 2024 blev kort gennemgået, ligesom Jan konkluderede at i de 12 år han havde været kasserer, var egenkapitalen steget med i omegnen af kr. 200.000.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmer på valg :

Jan Buch
Jesper Petersen
Emil Arntkløv
Vagn Pedersen.
suppleant Bjarne Kais

Alle var villige til genvalg. Alle blev genvalgt.

Johnny Rasmussen gennemgik herefter programmet for årets studietur.

Jan Buch kommenterede aktivitetsniveauet i Lolland Håndværker & Industriforening. Jan opfordrede til at medlemmerne deltager i de arrangementer som udbydes. Jan gennemgik vort arrangement den 04. april på ”Vinoteque Marittima” i Nykøbing F.   link til info & tilmelding – klik her

Ingen indkomne forslag.

Ingen bemærkninger under ”Eventuelt”

Læs formandens beretningen for 2023 ved at klikke på denne tekst.

Se indbydelsen i .pdf – format ved at klikke på denne tekst.

Klik på et foto. Scroll herefter med pilene for at se resten.