Deltagere i en tidligere generalforsamling er mødt og er i gang med at “finde en plads”.

Generalforsamling 2024

Lolland Håndværker- og Industriforening indkalder hermed til foreningens
18. ordinære generalforsamling ( d. 156. i den opr. H & I F ).

Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes i Bangs Have Pavillonen i Maribo med følgende program :

kl. 17.55 velkomst v/formanden Flemming Petersen
kl. 18.00 er foreningen vært ved vor traditionelle spisning:
Menuen vil være klassisk stegt flæsk m/hvide kartofler & persillesovs ad libitum.

Inden vi går over til generalforsamlingen, har vi fra kl. 19.30 to spændende indlæg.

Claus Stechnik, CS-Vagt, med temaet, ”Fra start til nu”.

Derefter

Borgmester Holger Schou Rasmussen vil opdatere os på den kommunale del.

Generalforsamlingen afholdes ca. kl. 20.30 efter en kort pause med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

På valg er:
Jan Buch ( modtager genvalg )
Jesper Petersen ( modtager genvalg )
Emil Arntkløv Hansen ( modtager genvalg )
Vagn Petersen ( modtager genvalg )
Bjarne Keis Hansen ( suppleant ) ( modtager genvalg )

5. Orientering om planlagte aktiviteter og studietur i 2024.
6. Behandling af indkomne forslag.

Eventuelle forslag skal fremsendes skriftligt, og skal være formanden i hænde
senest 6 dage før generalforsamlingen på adressen : Koholtvej 71, 4941 Bandholm.
E-mail: gaulgaarden@c.dk

7. Eventuelt.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis…
…men bestyrelsen har besluttet at opkræve 125,00 kr. pr. deltager for spisningen.

Ved udeblivelse opkræves den fulde kuvertpris på kr. 400,00.

Nødvendig tilmelding og betaling via formularen nederst på denne side senest fredag den 23. februar 2024 kl. 12.00.

På bestyrelsens vegne
Flemming Petersen

Husk: For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal skyldigt kontingent være betalt.

Se indbydelsen i .pdf – format ved at klikke på denne tekst.

Du tilmelder dig til generalforsamlingen ved at udfylde formularen nedenfor. Betalingen for spisningen sker samtidig ved indtastning af kredit – kort oplysninger.

Vi ses i Bangs Have Pavillonen den 27. februar.

"Indtastning nødvendig i dette felt" indikerer påkrævede felter

Det navn som medlemskab er oprettet med. Er du personligt medlem skriver du X i dette felt
Deltagerens navn ( kun 1 deltager på indtastning )
Din mail - adresse indtastes i dette felt
Dit mobil telefonnummer