Bestyrelsen for Lolland Håndværker & Industriforening

Efter generalforsamlingen den 26. februar 2020 og det konstituerende bestyrelsesmøde den 10. marts 2020 er bestyrelsen for Lolland Håndværker & Industriforening sammensat som nedenfor vist.

Flemming Petersen
Formand
Tømrermester Flemming Petersen
Mail :   gaulgaarden@c.dk
Jan Buch
Kasserer & bestyrelsesmedlem
Revisor Jan Buch
Mail :   jb@buchognoergaard.dk
Søren Rask
Næstformand
El-Installatør Søren Rask
Mail :   sr@rask-el.dk
Jesper Petersen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Petersen ( Maribo Varmeværk )
Mail :   jp@maribovarmevaerk.dk
Thomas Christiansen
Bestyrelsesmedlem
Murermester Thomas Christiansen
Mail :   murertc@hotmail.dk
Jan Grunth Hansen
Bestyrelsesmedlem
Malermester Jan Grunth-Hansen
Mail :   post@grunth.dk
Johnny Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
VVS Installatør Johnny Rasmussen
Mail :   jr@jrvvs.dk
Henrik Vang - Olsen
Bestyrelsesmedlem
Henrik Vang – Olsen
Mail :   hvo@effektiv-skadeservice.dk
Michael Aalborg
Suppleant
Plant Manager Michael Aalborg
Mail :   m.aa@hospidana.com