Bestyrelsen for Lolland Håndværker & Industriforening

Efter generalforsamlingen den 27. februar 2019 er bestyrelsen for Lolland Håndværker & Industriforening sammensat som nedenfor vist.

Mogens Nilsson
Formand
Tømrermester Mogens Nilsson
Mail :   info@maribohuset.dk

Flemming Petersen

Næstformand
Tømrermester Flemming Petersen
Mail :   gaulgaarden@c.dk

Jan Buch

Kasserer & bestyrelsesmedlem
Revisor Jan Buch
Mail :   jb@buchognoergaard.dk

Thomas Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Murermester Thomas Christiansen
Mail :   murertc@hotmail.dk

Jan Grunth Hansen

Bestyrelsesmedlem
Malermester Jan Grunth-Hansen
Mail :   post@grunth.dk

Johnny Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
VVS Installatør Johnny Rasmussen
Mail :   jr@jrvvs.dk

Henrik Vang - Olsen

Bestyrelsesmedlem
Henrik Vang – Olsen
Mail :   hvo@effektiv-skadeservice.dk

Søren Rask

Suppleant
El-Installatør Søren Rask
Mail :   sr@rask-el.dk