Vinter – foto af moseområde i Refshale øst for Maribo. Dette har umiddelbart intet med “ansættelsesret” at gøre. Og dog. Under 2. verdenskrig havde ejeren af “Søagergård” ansat en del medarbejdere til udgravning af tørv i dette område.

Kursus i ansættelsesret…

… afholdes tirsdag den 11. juni klokken 08.00 på Hages Hotel i Rødby.

I tidsrummet 08.00 – 08.30 serveres der morgenmad. Her er der mulighed at “netværke” ( som det hedder på nudansk ).

Forventet afslutning : Klokken 11.30

Alle med ansatte har brug for en basal viden om ansættelsesret. Ikke mindst om “alt det nye” vedr. ferie, barsel m.v.. Lolland Håndværker & Industriforening tilbyder derfor sine medlemmer et “grundkursus” om emnet.

Kursusbeskrivelse:

Kurset i ansættelsesret kommer omkring vigtige forhold, som man som arbejdsgiver skal være opmærksom på forud for ansættelsen af en medarbejder, under ansættelsen og i forbindelse med ansættelsesforholdets afslutning

Følgende vil blive gennemgået på kurset:

Relevante regler for ansættelsesforhold herunder særligt funktionærloven vs. kollektive overenskomster,
Minimumskrav til ansættelseskontrakten,
Regler om klausuler,
Ændringer i ansættelsesvilkår,
Håndtering af misligholdende medarbejdere,
Sygdom,
Ferie,
Barsel,
Arbejdstid og tidsregistrering (nye regler)
Opsigelser,
bortvisninger,
Særlige fokuspunkter (graviditet, barsel, handicap, alder og tillidsrepræsentanter)

Undervisningen vil foregå på et lavpraktisk og håndgribeligt niveau med fokus på, at alle opnår en praktisk forståelse for, hvordan den nye lov kan håndteres. Der er plads til spørgsmål og dialog om praktisk håndtering.

På kurset vil du få indblik i ansættelsesrettens grundregler, og du vil opnå en bedre forståelse for, hvordan du navigerer i ansættelsesretten,

Der kræves ingen forberedelse for at deltage på kurset. Der vil blive udleveret printet PowerPoint præsentation således, at du løbende kan tage noter.

Spørgsmål er særdeles velkomne.

Undervisningen varetages af advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen, der har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret siden 2012 og til daglig drifter advokatselskabet Alares Advokatfirma i Nykøbing Falster.

Du tilmelder dig ved at udfylde formularen herunder.

OBS – Det er kun muligt at tilmelde 1 person pr. indtastning.

—> Senest mulige tilmelding er den 31. maj klokken 12.00

Skriv det navn som dit medlemskab er oprettet med. Hvis medarbejder- / senior - medlemskab skrives "X"
Skriv navnet for personen der skal deltage i arrangementet ( OBS - kun 1 navn pr. indtastning ).
Mail -adresse som deltageren kan kontaktes på i tilfælde af ændringer i arrangementet.
Skriv deltagerens mobil - telefon- nummer. Hvis ingen mobil - telefon tast 11111111 i feltet - men dette vil afskære dig fra oplysninger om arrangementet.
Her kan du skrive en meddelelse til arrangøren / foreningen.